Változásbejelentés (OBH)

A civil szervezetek működésében is gyakran előfordulnak olyan változások, melynek 60 napon belüli bejelentése kötelező a székhely szerint illetékes törvényszéken.

Ilyen változás lehet:

  • A vezető tisztségviselő személyében bekövetkező változás,
  • Székhely-, telephelyváltozás,
  • Alapító okiratban bekövetkező módosítás ( célok, tevékenységek, közhasznúság…)
  • Névváltozás,
  • Megszűnés, egyesülés, átalakulás.

A változások bejelentésére a „PK 101-V” elnevezésű formanyomtatvány szolgál, mely az ÁNYK programon keresztül kitölthető és a cégkapun keresztül beküldhető a változást bizonyító dokumentumokkal együtt. A csatolandó dokumentumok lehetnek:

  • Vezető tisztségviselő lemondása, új választása, (elfogadó nyilatkozat)
  • Alapító okirat,
  • Döntést hozó szerv jegyzőkönyve és jelenléti íve
  • Székhely használati hozzájárulás.

A változással érintett döntések meghozatala során figyelemmel kell lenni arra, hogy a változással érintett döntést az arra jogosult szerv hozza meg a kellő létszámmal és szavazati aránnyal, a döntést hozó szervet a jogszabályi előírások és alapító okirat szerint hívják össze.

A változás bejelentési kérelmet az arra jogosult képviselő nyújthatja be. Tekintettel arra, hogy a PK 101- V nyomtatvány terjedelmes, célszerű a kitöltés előtt a kitöltési útmutatót is áttanulmányozni, illetve a beküldés előtt a nyomtatvány ellenőrzését végig futtatni a hiánypótlás elkerülése végett.