Vállalkozói megbízás

A vállalkozási tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szabályozza (2013. évi V. Tv. 6:238. § – 6:250. §-ig).

A vállalkozási tevékenység eredménykötelmet jelent, azaz a vállalkozó valamilyen munkával elérhető eredmény létrehozására vállal kötelezettséget. Az eredmény természetesen lehet szolgáltatás is.

E jogviszonyban a civil szervezet és a vállalkozó mellérendelt viszonyban állnak egymással. A szerződés lehet ingyenes vagy díjköteles, a díj alsó vagy felső határára nincs törvényi korlát. A vállalkozási szerződés szabadon választható szerződési forma.

A magyar jog szabályai szerint vállalkozási tevékenység néhány kivételtől eltekintve (cégeken kívül, illetve vállalkozási tevékenységet civil szervezet is végezhet) vállalkozói adószám birtokában végezhető. Ezen adószám birtokában a vállalkozó az elvégzett munkáról számla kibocsátására jogosult és kötelezett egyben. 2020. július 01-től az egyéni vállalkozókról nyilvános, mindenki által hozzáférhető nyilvántartást vezet az állami adóhatóság:

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Szerződés minta:

http://www.tmamk.hu/kozmuvelodesi_anyagok/szerzodes_minta.pdf