Társasági Adó

A Tao. tv. hatályos rendelkezései szerint a civil szervezetek feltétel nélkül a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy a szervezet végez e vállalkozási tevékenységet, kötelezően nyilatkoznia szükséges arról, hogy keletkezett e ilyen módon bevétele. A különbség, hogy azon egyesületeknek, alapítványoknak, akik vállalkozási tevékenységet nem végeztek, elegendő egy bevallást helyettesítő (TAONY) nyilatkozatot benyújtaniuk az Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, míg a vállalkozói tevékenységet folytató szervezeteknek az elért bevételtől függetlenül kötelező benyújtaniuk a bevallást.

A civil törvény meghatározása szerint gazdasági-vállalkozói tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve

a) az adomány (ajándék) elfogadását,

b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is),

c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,

d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását.

Amennyiben a fentiek alapján megállapítható, hogy az adott szervezet gazdasági-vállalkozói tevékenységet végez, TAO bevallás benyújtására kötelezetté válik, ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy ezzel együtt adófizetési kötelezettsége is keletkezik.

Közhasznú szervezetek esetében nem keletkezik adófizetési kötelezettség,

− ha a vállalkozási tevékenységének a bevétele nem haladja meg a kedvezményezett bevételi mértéket, azaz az összes bevételének a 15 százalékát.

Nem közhasznú szervezetek esetében nem keletkezik adófizetési kötelezettség,

− ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát.

Fontos tudni, hogy azon egyesületek, illetve közhasznú alapítványok, amelyek gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, és/vagy e tevékenységük után TAO fizetési kötelezettség nem keletkezik, alanyi illetékmentességre jogosultak.

További információ: NAV 13. tájékoztató füzet