Számviteli beszámoló

Az éves beszámolójukat a civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell beadniuk az Országos Bírósági Hivatal oldaláról, az alábbi link segítségével letölthető nyomtatványok használatával:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 

Nem közhasznú szervezet papír alapon is benyújthatja beszámolóját, közhasznú szervezet kizárólag elektronikusan adhatja be

Tartalmi elemek:        

1          mérleg (egyszerűsített mérleg)

2          eredménykimutatás (eredménylevezetés)

3          kiegészítő melléklet a  kettős könyvvitel esetében  (Ec tv. 29.§. 2/c)

4          közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ec tv.29.§. 3.)

A kiegészítő melléklet részei      

1          támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként

2          a támogatási program keretében visszatérítendő  kapott  támogatásokra vonatkozó adatokat – részletezve

Közhasznúsági melléklet elemei   

1          a közhasznú tevékenységek,  fő célcsoportjai, eredményeit,

2          a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,

3          a vagyon felhasználását részletező kimutatást,

4          a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,

5          a vezető tisztségviselőknek (akik juttatásban részesültek) tisztségét, és a juttatás összegét

A nem közhasznú szervezeteknek is be kell adniuk a közhasznúsági mellékletet!