Önkéntes foglalkoztatás

A közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt.) szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján szabályozott önkéntes jogviszony keretében végezhető közérdekű önkéntes tevékenység.

A törvény linkje:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500088.tv

A törvény szerint önkéntes tevékenység az úgynevezett fogadó szervezeteknél, a törvény által meghatározott tevékenységi körben, ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. A törvény meghatározza a

  • Köt. szerinti fogadó szervezetek körét
  • az ott végezhető tevékenységet
  • a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait
  • és kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezetek részvételét a közérdekű feladatok elvégzésében

A törvényben megadott kedvezmények – járulék és adómentes juttatások – csak abban az esetben adhatóak, ha a szervezet bejelentkezett a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.

A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek köteles bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat. A bejelentést a miniszter által e célra rendszeresített, megváltozott adattartalmú adatlapon, a törvényben meghatározott iratok csatolásával kell teljesíteni (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fiatalokért Felelős Főosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt) 14. § szerint az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek hatósági ellenőrizhetősége érdekében az egyes önkéntesek nyilvántartását a fogadó szervezet vezeti, és köteles azt a jogviszony megszűnését követően öt évig megőrizni. Az önkéntesre vonatkozó tényt harmadik személynek csak annak beleegyezésével, vagy törvényben meghatározott esetben közölhet.

Ennek értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Minisztérium) felé nincs az egyes önkéntesekkel, önkéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési kötelezettsége, utóbbi csak a fogadó intézményekre vonatkozik.  A közérdekű önkéntessel kapcsolatos egyedi személyazonosításra alkalmas iratokat a fogadó szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása csak a fogadó szervezetek adatait tartalmazza.

Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap – doc.:

http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/6babeabb-fd1a-493e-857d-bf8a389de39b

Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap – pdf.:

http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/511952fa-0065-43b2-a341-6cefbb339645

Kitöltési útmutató az adatlaphoz:

http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/16295/Kit%C3%B6lt%C3%A9si+%C3%BAtmutat%C3%B3_2020.pdf/36482977-1d69-4210-b298-2ffd5030264c

Önkéntes szerződés minta:

http://civilszamado.hu/doc/onkentes/onkentes_hatarozott.doc