Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 55.§-a szerint „a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, nemzeti összetartozásuk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítését támogató finanszírozási forma. Az Alap forrását a központi költségvetésről szóló törvény a miniszter által vezetett minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként tartalmazza”. Az Alapot a miniszter által miniszteri rendeletben kijelölt szervezet kezeli, mely feladatot 2019. január 1-jétől a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. Az Alapkezelő felel a kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, pályázatok honlapon történő megjelenítésért és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáért.

A NEA-n belül 5 kollégium működik:

  1. Közösségi környezet kollégium,
  2. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium,
  3. Nemzeti összetartozás kollégium,
  4. Társadalmi felelősségvállalás kollégium,
  5. Új nemzedékek jövőjéért kollégium.

A kollégiumokhoz alapcél szerinti tevékenységi körök szerint lehet pályázni, melynek keretösszege egyenlő arányban van elosztva a kollégiumok között. Egy szervezet egy évben csak egy kollégiumhoz nyújthat be pályázatot.

A NEA pályázatokon belül 4 kategóriát különíthetünk el, melyek:

Egyszerűsített (NEAG), összevont (NEAO), normatív (NEAN) és az egyedi támogatás (NEAE).

A pályázati feltételek kategóriánként eltérőek, így a kiírást érdemes minden alkalommal alaposan szemügyre venni. Mindegyik kategória esetében 2 000 Ft pályázat díj befizetése szükséges, továbbá a pályázat benyújtásának felülete azonos, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül történik a regisztrációt követően.

Az egyszerűsített pályázat esetében legalább két lezárt pénzügyi év szükséges, melyre csak olyan a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet pályázhat, akinek a „számviteli beszámolóval igazolt összes éves bevétele mindkét évben kevesebb, mint 7 millió Ft”. Működéshez és tevékenységhez kapcsolódóan 100 000 – 350 000 Ft vissza nem térítendő, saját forrást nem igénylő, 100%-os előlegre lehet pályázni minden évben.

Az összevont pályázat esetében legalább 1 lezárt pénzügyi évvel kell rendelkezzen a pályázó szervezet. A pályázat során működési költségre vagy működési költségre és szakmai programra lehet pályázni. Az igényelhető támogatás összege max. 4 500 000 Ft, mely vissza nem térítendő, saját forrást nem igénylő, 100%-os előlegként kerül utalásra a sikeres elbírálást követő szerződéskötés után.

A civil szervezet vagy az egyszerűsített, vagy az összevont kiírásra pályázhat.

A Normatív pályázat esetében a civil szervezetek az előző évben gyűjtött adományok 10%-nak megfelelő összegre pályázhatnak, melynek összege minimum 10 000 Ft, maximum 750 000 Ft ig terjedhet. A támogatás összege a civil szervezet működési költségeire fordítható. Ez a pályázati kategória benyújtható vagy egyszerűsített, vagy az összevont pályázattal együtt is.

A pályázó 1 lezárt pénzügyi évvel kell rendelkezzen, illetve letétbe helyezett számviteli beszámolóval.

A pályázati kiírások a www.bgazrt.hu oldalon érhetőek el.

 

Figyelem! Az energiaválság nyomán kialakult rendkívüli díjemelkedések okán azon szervezetek, akik nyertes NEA2022 pályázat megvalósítói, és az összevont kategóriában vegyes pályázatot adtak be -tehát szakmai programot is terveztek-, de programjaikat még nem valósították meg, módosítási kérelem benyújtásával kérhetik, hogy a támogatási összeg egészét működési költségekre fordíthassák.