Közösségi Pedagógiai Gyakorlat – PTE

Olyan állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetek, valamint egyházak, vallási felekezetek és vallási közösségek pályázhatnak PTE Partnerintézmény címre, melyekben nevelő és/vagy oktató munka folyik.

Cél, a hallgatók számára olyan partnerintézményi kör biztosítása, mely körön belül a tanárszakos hallgató az általa választott szervezetnél a közösségi pedagógiai gyakorlatát teljesíteni tudja, s ezen tevékenységét a fogadó szervezetet is hasznosítani tudja, munkájával hozzájárul annak eredményes működéséhez.

A Partnerintézmény feladata, hogy szervezett keretek között, együttműködési megállapodás keretében a hallgatóknak a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlatának, a szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi gyakorlatának a biztosítására, adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein, felzárkóztatásában vagy pótvizsgára való felkészítésében tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtani.

A partnerintézménynek vállalni kell:

–        pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,

–        szakmai ajánlatot készít tevékenységéről, melyben igazolja alkalmasságát a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére,

–        a gyakorlat idejére a hallgató számára pedagógus képesítésű mentort biztosít,

–        a mentor munkáját támogatja, számára lehetőséget biztosít a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken való részvételre,

–        intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével,

–        kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,

–        a gyakorlat végén szakmai véleményt, értékelést ad a hallgató és a gyakorlatvezető oktató részére

Rendelkeznie kell:

–        a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel.

Hozzájárul, hogy adatait a partnerintézményi elektronikus adatbázisban az Egyetem közzé tegye.

Pályázat útján lehet bekerülni a Partnerintézmények körébe.

A kiírásokról tájékozódni lehet:

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/