Közérdekű munkavégzés

Közérdekű munka büntetés azokra szabható ki, akik kisebb súlyú – háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett – bűncselekményt követtek el. A közérdekű munka büntetés célja a bűnismétlés megelőzése, a társadalmi beilleszkedés segítése, miközben az elítélt a köz számára is hasznos tevékenységet végez.

Baranya megyében a közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezését és ellenőrzését a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának pártfogó felügyelői látják el, akik közvetítői feladatokat végeznek a büntetés-végrehajtás szereplői, a bíróság, az ügyészség és a kijelölt munkahelyek között.

Fontos, hogy a közérdekű munka büntetés nem azonos a szabálysértési ügyben alkalmazott közérdekű munkával. Előbbinek, azaz a büntetőeljárás eredményeként kiszabott közérdekű munkának a pénzbeli megváltása nem lehetséges. A végrehajtás során a kijelölt munkahellyel nem létesül munkaviszony, az elvégzett munkáért nem jár díjazás, az elítélt büntetés-végrehajtási jogviszony keretében tölti büntetését. Ha az elítélt a kötelezettségeinek nem tesz eleget, a büntetés hátralévő részének helyébe fogházban letöltendő szabadságvesztés lép.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezeti-egysegek-menu/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly2

A Civil szervezet, ha bekapcsolódna a közérdekű munkavégzők foglalkoztatásába, a Hatósági Főosztállyal kell, hogy szerződést kössön.