Illetékmentesség

Az 1990. évi XCIII. Tv. 57.§ (ITV) (1) e) alapján az alapítvány, egyesület mentes a különböző eljárásokért fizetendő illeték alól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy többek között a szervezetek bejegyzése, az egyes hatósági, bírósági eljárások,  vagy épp a vagyonszerzés is illetékmentes lehet. A kedvezmény ugyanakkor feltételes, és nyilatkozathoz kötött.

Az alanyi illetékmentesség akkor illeti meg a szervezetet, ha az eljárás megindítását megelőző adóévben nem keletkezett TAO fizetési kötelezettsége.

A TAO fizetési kötelezettség szabályairól az alábbi linken tájékozódhat:

Az egyes eljárások lefolytatásánál az illetékes hivatal/hatóság/bíróság (a gépjármű/pótkocsi tulajdonszerzését leszámítva) hivatalból vizsgálja, hogy a szervezetet megilleti e a kedvezmény. Így a gépjármű adás-vételt leszámítva minden esetben nyilatkozni szükséges róla, hogy az előző adóévben keletkezett e TAO befizetési kötelezettség. A legtöbb ügyintézés során nincs erre vonatkozó formanyomtatvány, ezekben az esetekben a nyilatkozatot saját megfogalmazásban szükséges átadni az ügyintézés során. Gyakorlati tapasztalataink szerint a gépjármű ügyintézésénél a valóságban sem kerül automatikusan vizsgálatra, hogy szervezetünk jogosult e az illetékmentességre, így azt javasoljuk, hogy már az ügyintézés kezdetén adják át nyilatkozatukat az ügyintézőnek.

A nyilatkozat minimális, kötelező tartalma: a szervezet és képviselője adatai, valamint nyilatkozat arról, hogy a megelező adóévben a szervezetnek a vállalkozási tevékenysége után, vagy annak hiányában társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, illetve ha az eljárás megindítására az előző tárgyév utolsó napját követő 150. napon belül kerül sor, akkor arról szükséges nyilatkozni, hogy TAO fizetési kötelezettség előreláthatólag nem keletkezik.

2020. január 1-től az Alapítványokra vonatkozó illetékmentesség kapcsán fontos tudni, hogy kizárlólag a közhasznú státusz megszerzésével jogosultak rá. Az újonnan létrehozott alapítványok 2 évig automatikusan megkapják a „feltételtes” közhasznúságot, ezt követően azonban nekik is teljesíteni kell a közhasznúság feltételeit, ellenkező esetben az illetékeket visszamenőleg, késdelmi pótlékkal növelten szükséges befizetni.

A közhasznúság feltételei: