Civil Társaság

1. kell-e adószámot, vagy statisztikai számjelet kiváltanunk? Esetleg egyéb nyilvántartásba vételt kell-e intézni?

„1. A civil társaságra a civil törvény (2011. CLXXV tv.) 5/A § és a Ptk polgári jogi társaságokra vonatkozó szabályait kell (6:498 § – 6:513 §) alkalmazni. A civil társaság nem rendelkezik jogi személyiséggel. A civil társaság tagjait „mindössze” egy szerződés (megállapodás) köti össze. A civil társaság alapításához és működéséhez szükséges egy társasági szerződést alkotni, de ezt a megállapodást még csak írásba sem kell foglalni. A civil társaság tagjai a nem gazdasági érdekű közös céljaik elérése és közösségi célú tevékenységük összehangolására vonatkozóan kötnek egymással szóbeli vagy írásos szerződést.

Ezek az ismérvei a civil társaságnak:

https://erke.hu/…/gyakori-kerdesek-a-civil…/

 

Ez a forma nem alkalmas arra, hogy akár adóköteles, vagy akár az adókötelesség alól mentesített gazdálkodási bevételt érjenek el vele. Nem tud bizonylatot, számlát kiadni stb. (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről és 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról). Nem gazdálkodó, ezért nem kell adószámot igényelni. Sem szervezetként, sem magánszemélyként. Statisztikai számjelet sem kell igényelnie, mert nem írja elő a törvény. (2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról):

„38. § (1) A statisztikai számjel a jogi személyek, valamint a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és személyes joga szerint jogképes szervezetek nyilvántartásában használt azonosító.) ”

Röviden: a civil társaság nem kaphat adószámot és nem kaphat statisztikai számjelet sem.

 

2. kell-e könyvelnünk, beszámolót készítenünk?

  1. Abban az értelemben és formában amit a számviteli törvény (2000. évi C. tv) és annak egyéb szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendelete (479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet) előír, nem kell beszámolót készítenie a civil társaságnak. Ebben is eltér az egyesületekről, alapítványoktól, intézményektől vagy cégtől. De a tagok egymás között elszámolnak. (lásd. a Ptk. szabályait) Ennek tartalmáról, formájáról maguk állapodnak meg.

A civil társaságra nem vonatkoznak az általános, a gazdálkodó szervezetekre érvényes könyvvezetési szabályok. Ha nem is könyvelnek a klasszikus értelemben, de valamilyen módon meg kell oldani, hogy a tagok követni tudják az általuk esetlegesen biztosított vagyon, illetve az általuk teljesített hozzájárulás változását. Szóval ajánlani tudjuk, hogy legyen legalább egy egyszerű pénzforgalmi alapú könyvitele, és szükség szerint olyan nyilvántartása legyen a társaságnak, amely alkalmas a tagok közös vagyonának és a tagok teljesítéseinek rögzítésére, kimutatására

 

3. kell-e adóbevallást készítenünk?

  1. A civil társaságnak nem kell adóbevallást készíteni. Nem gazdálkodó szervezet. Ezért nincs adószáma sem. A tagok elvileg magánszemélyként sem fizetnek adót a civil társaság tevékenysége miatt. A civil társaságot a jogszabály szerint nem gazdasági természetű céljaik érdekében hozzák létre a tagok, nem is származhat jövedelmük a civil társaságból. (A normál polgári jogi társaságok esetében a tag nem önálló jövedelem megszerzése után adózhat.)

 

4. vásárolhatunk-e ingatlant?

  1. Vásárolhatnak ingatlant. A tagok közös tulajdona lesz. A ptk szabályai szerint a közös tulajdonba került dolog tulajdoni hányadával a tag önállóan nem rendelkezhet. A közös tulajdonról szóló rendelkezéseket a Ptk. VI. Cím XIX. A közös tulajdonról szóló fejezete tartalmazza.

 

5. lehet-e bankszámlánk?

  1. Lehet bankszámlája a civil társaságnak, de csak úgy ahogy pl. egy iskolai osztálynak az osztálypénz kezelésére. A képviseletre jogosult tag nyitja meg és tartja fent a számlát. A társasági szerződés szabályozza, hogy ez a számla nem a tag magánszámlája, hanem a társaságé. A bank felé is érdemes írott társasági szerződést bemutatni. Akkor is, ha nem tudnak vele mit kezdeni.

 

6. kitől fogadhatunk el adományokat (tagoktól vagy nem tagoktól)?

  1. A tagok jellemzően nem adományt adnak, hanem hozzájárulást teljesítenek a civil társaság nem gazdasági jellegű közös célja érdekében. Magánszemélyként a tagok és bárki más is támogathatja a civil társaság céljainak teljesítését. De arra nagyon figyelni kell, hogy a civil társaság hoz a magánszemélyektől érkező támogatást el kell tudni különíteni a tag(ok) személyes vagyonától.

A civil társaság, mint civil szervezet a civil törvény 2 § (1) 1. pontja és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint fogadhat adományt. Az adománynak a civil törvény szerinti fogalmát az adótörvények viszont nem fogadják el. Ezért a civil társaságok az áfa és a társasági adóról szóló törvény alapján nem tudnak adományt fogadni. A gazdálkodó cégek, szervezetek nem tudják leírni a civil társaságnak adott juttatást, és természetesen adókedvezményt sem érvényesíthetnek utána.

Az adományozásról itt talál anyagokat:

https://erke.hu/…/eloadasi-anyag-az-adomanyok…/

https://erke.hu/…/alapveto-informaciok-az-adomanyozasrol/

 

7. kiknek adhatunk adományt, vagy segélyt és milyen értékben (tagoknak vagy nem tagoknak)?

  1. A civil társaság az SZJA törvény szerint gyakorlatilag csak a jótékony célú közadakozásból származó bevételét tudja tovább adni magánszemélyeknek. (1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről 3.3. pont )

A civil társaság is nyújthat a civil törvény szerinti adományt más civil és nonprofit szervezeteknek. De azt az adományozott szervezet az adótörvények alapján csak magánszemélyektől kapott bevételként tudja kezelni. Az adományozó civil társaság és annak tagjai nem kapnak semmilyen adókedvezményt. A támogatott szervezet nem tud kiállítani a civil társaság számára adomány igazolást, vagy az adomány fogadását lehetővé tevő nyilatkozatot. A civil társaság nem adózik és nincs adószáma.

Röviden: a civil társaság legfeljebb eseti adománygyűjtő akciók lebonyolítására alkalmas, leginkább a magánszemélyektől tud támogatást fogadni. Akkor járhatnak el így, ha senki nem realizál jövedelmet a tagok közül a gyűjtés által. A NAV ellenőrízheti, hogy keletkezik e önálló jövedelemnek számító, az adóalapba beszámító jövedelme bárkinek.

8. lehet-e alkalmazottunk?

  1. A civil társaság nem jogképes. Csak természetes és jogi személy lehet munkáltató. Munka Törvénykönyve 33. § szerint a Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

A civil társaság a gyakorlatban nem egy szervezet. Így ha mint feladatot értelmezik a céljainak teljesítését, akkor a civil társaságot létesítő magánszemély, ha akarna foglalkoztathatna vagy megbízhatna bárkit. De ez életszerűtlen. Ha valaki ki tudja gazdálkodni a foglalkoztatás, megbízás költségeit, akkor az tud olyan civil szervezetet vagy céget is létesíteni, amelyik mindenféle jogértelmezési bravúr nélkül is tudna gazdálkodni, foglalkoztatni. A civil társaság nem jogosult foglalkoztatási támogatásokra sem. .

Az alábbi linken található Civil kézikönyvben  a civil társaságokról olvashat a 77. oldaltól

az emberi erőforrásokkal történő gazdálkodásról a 228. oldaltól kezdve

https://civil.info.hu/…/CIVIL_KEZIKONYV_2023_BOVITETT…

Forrás: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület