Alapítás

Egyesület alapítása

Az egyesületek alapításához a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Civil törvény) rendelkezik.

Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges , melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni, illetve az egyesület alapításában részt vevő személyek névsorát, aláírását és lakcímét jelenléti íven kell feltüntetni.

Az alapszabályban szükséges meghatározni a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet célját és tevékenységét. Fontos kiemelni, hogy nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, de az egyesületi cél megvalósítása érdekében, azzal közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az alapszabály kötelező tartalmi elemeit a fent említett jogszabályok határozzák meg, amelyet az alapítandó egyesületre szabva érdemes megfogalmazni. A birosag.hu honlapon az alapítást segítő sablonok találhatóak, melyek kiindulásként használhatóak.

Az megalakult egyesület bejegyzését a közgyűlés napjától számított 30 napon belül be kell küldeni az ügyfélkapun keresztül az egyesület székhelyén illetékes Törvényszéknek.

A bejegyzési kérelmet a PK 101 nevű formanyomtatványon lehet kérelmezni, amit az ÁNYK program segítségével lehet kitölteni.

A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat PDF formátumban:

–           alapszabályt,

–           jegyzőkönyvet,

–           jelenléti ívet,

–           tagjegyzéket

–           székhely használati engedélyt,

–           Tisztség elfogadó nyilatkozatot,

–           Összeférhetetlenségi nyilatkozatot,

–           illetve szükség esetében névhasználatot engedélyező nyilatkozatot.

A bejegyzési eljárás illetékmentes, a jogi képviselet nem kötelező. A kérelem benyújtását követően a bíróság végzésben értesít az esetleges hiánypótlásról, illetve határozatot hoz a nyilvántartásba vételről, mely véglegessé válásáról végzésben értesít. Amennyiben a kérelmező a PK 63 nyomtatványon lemond a fellebbezési jogáról, a véglegessé válás folyamatát meggyorsíthatja.

A Törvényszéki bejegyzés során az adószám és statisztikai szám megkérését jelölni kell a PK 101-es formanyomtatványon (N1a) és a bíróság továbbítja az illetékes hatóságok felé. Az egyesület nyilvántartásba vételének véglegessé válását és az adószám megállapítását követően az egyesület saját bankszámlával kell rendelkezzen, melynek létrehozásához a bankok kérik az alapszabályt, a véglegessé vált törvényszéki végzést, az adószámot és a képviseletre való jogosultság igazolását. Az adószám megszerzését követő 8 napon belül az elektronikus hatósági ügyintézéshez (cégfélkapu) szükséges regisztrációt el kell végezni az elektronikus kapcsolattartás kivitelezhetősége végett.

A tájékoztatás a főbb információkat tartalmazz, további részletek az OBH oldalán.