Adományok

Adománynak nevezzük a civil szervezetnek a létesítő okiratában rögzített céljaira ellentételezés nélkül juttatott eszköz, nyújtott szolgáltatás, pénzbeli vagy természetbeli juttatást.

Adományosztó szervezet, az a civil szervezetek számára nyújtandó adományok gyűjtésére létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában az adománygyűjtés, osztás alapcélként szerepel.  A Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység biztosításának lehetősége biztosított. A törvényben foglalt jog az adakozók védelme érdekében, hogy az adománygyűjtési tevékenység nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

A civil szervezet nevében, illetve a javára történő adománygyűjtés csak az érintett civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, mely okiratot az adománygyűjtő kérés esetén felmutat, igazolva ezzel az adománygyűjtési jogosultságát és pontos célját. Az adományozás az adományozó és civil szerevet közötti bizalmi viszony, melynek érdekében és a jogszabályi előírások végett is a civil szervezet részére juttatott adományokat, az adományozó nyilvántartásába kell vezetni és a beszámolóban fel kell tüntetnie.

„Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával végezhető.”  Pénzbeli és természetbeni adománygyűjtés gyűjtőláda segítségével is gyakran előfordul. Az adománygyűjtő láda zárt, melyben az adomány elhelyezhető, ugyanakkor az elhelyezett készpénz vagy más tárgyi adomány felnyitás nélkül nem vehető ki belőle. A gyűjtőládán fel kell tüntetni az adománygyűjtő szervezet nevét és elérhetőségét. A jogszabályi előírás szerint a gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő szervezet feljogosított legalább kettő képviselője kell jelen legyen, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a gyűjtőláda állapotának elírását, a benne található adomány mennyiségét tételesen.

Napjainkban népszerűek az adománygyűjtő weboldalak, ahol a civil szervezetek népszerűsíthetik tevékenységüket, illetve adománygyűjtő e-mailek/hírlevelek küldése, melyek esetében érdemes figyelni a GDPR hatályos szabályaira az adatkezelések kapcsán. A közhasznú civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli adományok után, az adományozó cégeknek adókedvezmény jár.

Az adomány felhasználására vonatkozólag a nyilvánosság tájékoztatásának kötelezettségével az adományozottnak tájékoztatnia kell az adományozót.

Az adományok nagy része jellemzően az adó 1% gyűjtésekből származik, melynek gyűjtésére, elszámolására szigorú előírások vonatkoznak.