Adminisztrációs kötelességek

Az éves beszámolójukat a civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell beadniuk az Országos Bírósági Hivatal oldaláról, az alábbi link segítségével letölthető nyomtatványok használatával:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 

Nem közhasznú szervezet papír alapon is benyújthatja beszámolóját, közhasznú szervezet kizárólag elektronikusan adhatja be.

Amennyiben a civil szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, úgy minden év május 31-ig kell beadnia a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatát, illetve nyilatkoznia kell az előző évi SZJA 1% felhasználásáról. Emellett a KSH adatszolgáltatási kötelezettségének kell eleget tennie.