2021. évi zárások, ellenőrzések

A Miniszterelnökség és a Civil Központ tájékoztatás a 2021. évi beszámolóval, a 1156-os jelentéssel és az ÁSZ ellenőrzésekkel kapcsolatosan

 

1. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos információkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Közbef. tv.)  alapján az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi a Közbef. tv. hatálya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat.

Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol linken közétett „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében tájékoztatást nyújt a civil szervezetek számára.

Ahogy a közlemény is kiemeli, fontos tudni, hogy az ÁSZ feladata nem a szankcionálás, hanem a támogatás. Az ellenőrzések kizárólag a szervezetek stabil és átlátható működését hivatottak támogatni. Amennyiben a Számvevőszék az ellenőrzése során hiányosságokat tár fel, felhívja az adott szervezet figyelmét a problémára, ugyanakkor nem büntet.

 

2. 2022. május 31. napjával lejárt a határideje a civil szervezetek számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szerinti – a civil szervezetnek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – beszámoló (jelen esetben a 2021. évi beszámoló) és mellékleteinek letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése vonatkozásában. Amennyiben beszámolási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, kérjük, haladéktalanul pótolják.

 

3. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt a képviseletre jogosult személynek alá kell írnia, illetve – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

 

4. Május 31-el a beszámoló letétbehelyezése mellett a Társasági Adónyilatkozatok beküldési határideje is lejárt. Azon szervezetnek, amely vállalkozási tevékenységet nem végez, a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY nyilatkozat), míg a vállalkozási tevékenységet végző szervezeteknek a 2129 számú társaságiadóbevallást kell benyújtania.

 

5.Kérjük, ne feledjék, hogy május 31-el még nem zárult le a 2021-re vonatkozó határidők sora: június 10-ig a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatást is teljesíteni szükséges. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező.

Amennyiben bármely kötelezettség mellett elméleti vagy gyakorlati segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

www.ckszkbaranya.hu/munkatarsaink