NEA2022 változások

A 2022. évi Nemzeti Együttműködési Alap kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a Pályázók figyelmét:

1. Az 5 000 fő alatt településeken székhellyel rendelkező szervezetek tekintetében megszűnt az a szabály, amely tiltotta, hogy a civil szervezet vezető tisztségviselője egyben polgármester is legyen (ez a módosítás már a tavalyi évtől kezdve hatályos).

2. A fogyatékkal élők kerekes székei, mopedjei bekerültek az elszámolható költségek közé.

3. A továbbiakban elszámolható az önkormányzati, vagy önkormányzat által alapított 100% os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő, vagy egyházi tulajdonú ingatlan felújítása. Ennek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat, gazdasági társaság vagy egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

4. A korábbi 10% helyett a 2022. évi pályázatokban a kedvezményezettek a fősorok között már 30%-ot csoportosíthatnak át anélkül, hogy módosítási kérelmet kellene benyújtaniuk.

5. Módosítási kérelem benyújtásával lehetőség nyílik új költségvetési sor megnyitására is.

6. Az a határontúli pályázó, aki a korábbi években már volt kedvezményezettje a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a 2022-es kiírásban már önállóan is pályázhat bármely kollégiumba.

7. Az önálló „vegyes” pályázat mellett már minden kollégiumba lehetséges társpályázóval is egy további „vegyes” kategóriájú pályázatot benyújtani.

8. Az egyszerűsített pályázatban a korábbi 300.000 forint helyett 350.000 forint igényelhető.

9. Amennyiben a pályázat a kollégiumi döntés értelmében nem részesül támogatásban, úgy a szervezet  igényt tarthat 150 000 Ft összegű egyszerűsített támogatásra. Ezen igényről a pályázati űrlapon szükséges nyilatkozni.

10. Amennyiben a szervezet pályázata támogatást nyert, a Támogatói Okirat előkészítési szakaszában a banki felhatalmazó nyilatkozaton kötelező feltüntetni a pályázat azonosítószámát.